Biomer Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 80
05-480 Karczew
tel . 797 99 49 49
biuro@biomer.pl


Spółka Biomer oferuje kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i Ppoż

Proponujemy:
  1. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP zarówno w naszej siedzibie jak i w siedzibach Zleceniodawcy.

  2. Opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.

  3. Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp i ppoż.

  4. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.

  5. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp

  6. Sporządzanie i przedstawianie raz w roku ogólnych analiz stanu bhp zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

  7. Na bieżąco informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.

  8. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Ppoż. w zakresie przestrzegania przepisów ogólnych i wynikających z miejscowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.